torsdag, juli 31, 2008

Odiskret

Hörröni, som piratodlar diverse illegala plantor i Fina Parken! Gör det lite mer diskret nästa gång. Visserligen hade plantorna blivit skrämmande stora, men välj gänra ett lite mer avskillt ställe nästa gång. Annars tar vi dem igen.

Inga kommentarer: