onsdag, januari 07, 2009

Odlingslotter i anslutning till hyresrätter, mer närodlat kan det knappast bli

Det pratas om en ny trend i de trendiga mattidningarna. Det skrivs om Taffel. Och då menar de varken den eminenta bloggen taffel.se, eller stort, förnämt festbord, som det står i nationalencyklopedin. Nej, med taffel menas i det här fallet en trend som kommer att påverka framtidens matshopping, enligt Ridderheimsrapporten, framtagen av Kairos future. Taffel står alltså i det här fallet för

Traceable – maten ska gå att spåra
Autentic – maten ska upplevas som äkta och genuin
Food Safety – maten ska inte innehålla något som kan göra mig sjuk
Fair trade – maten ska produceras på ett anständigt sätt och en del av vinsten ska gå till producenten
Ecological – maten ska vara ekologisk
Local – maten ska vara närproducerad

Och är inte det här precis vad vi håller på med på våra kolonilotter? Vi odlar nära, utan gifter (förhoppningsvis), vinsten går till oss själva (och jag tror inte någon av oss arbetar under inte anständiga förhållanden på våra odlingslotter…).

En annan trend, som jag hoppas mycket på, är den med odlingslotter i anslutning till hyreshus. Det är förvisso inte något helt nytt, vissa bostadsbolag har erbjudit några av sina hyresgäster odlingslotter länge, men det är förhoppningsvis något vi kommer att se ännu mer av i framtiden. Jag har frågat Lennart Wahlstedt på Poseidon, och Ulf Eliasson på Familjebostäder, hur de ser på det här med odlingslotter till hyresgästerna.

Poseidon har odlingslotter på två ställen, i Brunnsbo och Järnbrott. I Brunnsbo har de ungefär trettio lotter och i Järnbrott har de dels ett växthus med drivbänkar och ett 10 tal lotter utanför växthuset. (Tänk va, vilken lyx med växthus utanför knuten!) Lotterna är populära, och det är inte ofta de behöver läggas igen för att de inte används. Lennart tror inte att lotterna kan vara en bidragande orsak till att människor söker lägenhet i just de här områdena. Poseidon har ingen bestämd uppfattning i frågan om huruvida odlingslotter i anslutning till hyreshus är något som kommer att öka i framtiden.

Bostadsbolagets område i Amhult är en så kallad trädgårdsstad, med lite lägre hus och mycket fin utemiljö. Här finns möjlighet för odlingslotter på varje gård. Området byggdes 2002-2005, och har 300 lägenheter. Miljövärden Ulf Eliasson berättar om odlingslotterna;
Det finns nio informella "föreningar", en per gård, med en kontaktperson, mest för att underlätta kommunikationen mellan Bostadsbolaget och odlarna. Intresset för lotter minskar år för år. Det kan bero på att andelen äldre i Amhult minskar och de yngre har inte tid/intresse.Lotterna lånas ut vi tar ingen hyra. Dock har vi infört en deposition på 500 kronor i år för att ointresserade inte skall hålla kvar lotter, plus att vi kan ta pengarna och hyresgästen inte återställer. För tillfället ligger fyra av 35 lotter i träda. Om ingen hyresgäst tar över i vår lägger vi igen dem. Intresset är inte så stort och det finns ingen kö. Några hyresgäster har dock två lotter.
Det är tillåtet att odla både för nytta och för prydnad, men det får inte bara vara prydnadsväxter. Det skall dock vara sommarblommor för snitt, och inte perennplanteringar eller sommarblommor i arrangemang. Största grödan är utan tvekan potatis.
Det händer ibland at en hyresgäst inte sköter son lott. Riktlinjerna är dock tydliga; lotten skall skötas. Även om man skördar efter midsommar och sen inte odlar mer, skall lotten skötas och rensas. En oskött lott tillhör oftast en oerfaren som inte insett att odling innebär relativt mycket jobb.

Tror du att odlingslotterna kan vara en avgörande faktor för när folk bestämmer sig för att söka lägenhet i Amhult? Eller är det bara trädgårdsstaden i sig, och husen som lockar?
Nej, lotterna har lite eller inget med detta att göra. Det är i dagsläget inget vi använder för att profilera Amhult. Det finns en inbyggd konflikt med lotterna på gårdarna, kontra barn och husdjur. Vi ruvar lite på idéer att flytta lotterna från gårdarna till ett eget fält, men inget är klart.

Hur ser du på framtiden för odlingslotter i bostadsområden, är det något som kommer att öka? Det är inget som jag egentligen kan svara på, men gissar att det beror på vilka typer av byggprojekt vi får godkända. Min egen uppfattning är att odlingslotter är bra, men skall ligga separat och inte inne på små gårdar. Kanske mer som ett koloniområde intill hyresrätterna.

Även hos det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder i Göteborg har hyresgästerna möjlighet att odla. Där finns odlingsrutor i ett växthus i de så kallade Solhusen, där hyresgästerna får använda några kvadrat var i långa odlingsbäddar, med glas över. Här har man även kommit långt med att använda områdets kompost i odlingen. För renoveringen av Solhusen har man fått en mängd priser, och, inte minst, nöjda hyresgäster och en minskad klimatpåverkan.

(Eftersom jag är un petit lat, och vet att inte alla i hela världen läser på koloniliv, återvinner jag härmed dagens text. Klimatsmart som sjutton Det är sån´t här jag gör när jag låtsas vara seriös).

4 kommentarer:

johanna sa...

Du skrev först att Ulf Eliasson jobbade på Familjebostäder och sen på Bostadsbolaget?
Intressant läsning annars :o)

lisa sa...

Ooops. Det måste jag fixa snarast.

Johannes sa...

Min farfar och farmor bodde i huset i Järnbrott med växthuset. Farfar hade inte odlat på många herrans år när deras hus renoverades och de plötsligen hade ett växthus direkt utanför balkongen (med ingång från källaren en våning under lägenheten). Därefter blev han en hängiven odlare resten av sitt liv. Jag borde nästan skriva ett blogginlägg om hans liv...

lisa sa...

Det borde du defenitivt göra!